Min soltid

Minsoltid.se är en webbtjänst från Strålsäkerhetsmyndigheten. Den hjälper dig att uppskatta hur länge du kan stanna i solen utan att bränna dig. Du har ett eget ansvar att bedöma hur rimlig soltiden är för dig.

Här kan du läsa mer om hur tjänsten fungerar: Så fungerar minsoltid.se

1. Välj ålder