Arbete med torv- och trädbränsleaska

Du som arbetar med torv- och trädbränsleaska från förbränningsanläggningar kan utsättas för strålning. Det beror på att ämnet cesium-137 fortfarande finns kvar i marken efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. Radioaktiva ämnen förekommer även naturligt i miljön.

När trädbränsle och torv förbränns kan det skapas aska som är kontaminerad med radioaktiva ämnen. Det handlar dels om det radioaktiva ämnet cesium-137 (137Cs), dels om radioaktiva ämnen som förekommer naturligt i miljön.

Det innebär att den som hanterar torv- och trädbränsleaska kan utsättas för strålning. Därför är det viktigt att du som arbetar med sådan hantering följer Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:3) om hantering av kontaminerad aska.

Det gäller främst dig som

  • arbetar med energiproduktion och får mer än 100 ton torrsubstans aska per år från torv eller trädbränsle
  • hanterar askan på deponi eller i anläggningsarbete eller kommer i kontakt med torv- och trädbränsleaska på annat sätt.

Trädbränsle: Radioaktivitet från Tjernobyl

I samband med kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 skedde nedfall av 137Cs över Sverige. Detta radioaktiva ämne finns fortfarande kvar i marken. Träden tar upp cesium och lagrar det främst i sina tillväxtzoner – grenar och årsskott.

Det är främst förbränning av rester från skogsavverkning, rester från sågverk samt bark som är kontaminerad med 137Cs. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är problemet störst i södra och mellersta Norrland.

Torv: Naturlig radioaktivitet

Torv kan innehålla radioaktiva ämnen (radionuklider) som finns naturligt i miljön. När torv eller trädbränsle som innehåller radionuklider förbränns koncentreras de radioaktiva ämnena i askan.

Torv som innehåller naturligt förekommande radioaktiva ämnen finns i stort sett i hela landet. Torvleverantören kan ge besked om radioaktivitet i torven. Liksom trädaska kan torv i södra och mellersta Norrland dessutom innehålla 137Cs.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter

Du som arbetar med torv- och trädbränsleaska ska följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:3) om hantering av kontaminerad aska. Myndigheten har även tagit fram en vägledning till föreskrifterna. Den kan du använda om du vill kontrollera att föreskrifterna följs i din verksamhet och för att få handfasta råd om kraven i föreskrifterna.