Kontaktuppgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling. Vi registrerar allmänna handlingar och sparar dem i vårt diarium.

Har du en fråga om radon eller elektromagnetiska fält (EMF) och trådlös teknik som vi inte besvarar via frågor och svar eller på vår webbplats, se var du ska vända dig här: Vägledning: hitta rätt med din fråga.

Telefon

Vår telefonväxel är öppen måndag-fredag klockan 08.00-17.00.

08-799 40 00

Larma vid en akut nödsituation

Ring 112 eller 08-454 24 66 (SOS Alarm) vid en akut nödsituation till följd av strålning. Du kommer till SOS Alarm som kopplar dig vidare till Strålsäkerhetsmyndighetens Tjänsteman i beredskap (TiB).

E-post

Om du har ett ärendenummer, skriv det i ämnesraden så går det ärende snabbare att hantera. Registraturen skickar vidare ditt ärende till rätt handläggare. Det kan ta några dagar innan du får svar.

registrator@ssm.se

Vår registratur är öppen måndag-fredag klockan 09.00-11.00.

Vårt diarium är öppet måndag-fredag klockan 09.00–11.00.

Fakturaadress

Se Fakturainformation.

Besöksadresser

Katrineholm
Hantverkaregatan 1-3, 641 30 Katrineholm

Solna
Solna strandväg 96, 171 54 Solna

Postadress

Adressera försändelser till Strål­säkerhets­myndig­heten enligt följande:

Strålsäkerhetsmyndigheten
Namn på mottagare
171 16 Stockholm

Leveransadress

Katrineholm
Hantverkaregatan 1-3, 641 30 Katrineholm

Solna

Solna strandväg 122, 171 54 Solna

Godsmottagningen i Solna har öppet vardagar klockan 08.00–16.00, telefon 08-799 44 50.

Fax

08-799 40 10

Denna text finns även på lättläst svenska