Publikationer

Din avgränsning ger 3 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2019:13 Organisatoriska risker avseende strålsäkerhet i ekonomiskt pressade lägen

  SSM perspektiv Bakgrund Kärnkraftsbranschen befinner sig i en ekonomiskt pressad situation. Höjda säkerhetskrav, åldrade anläggningar som kräver mer underhåll och låga elpriser leder till att resursanvändningen måste maximeras. Stora projekt pågår

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:10 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2018

  SSM:s perspektiv Bakgrund Statens strålskyddsinstitut, SSI, utsåg ett vetenskapligt råd för frågor om ultraviolett strålning 2002. I rådet ingår vetenskapliga experter inom områdena onkologi, dermatologi, cancerbiologi, psykologi och meteorologi. Efter

  Innehållstyp: Publikationer
 • Anmälan av verksamhet med öppna strålkällor

  Anmälningsplikten för verksamhet med öppna strålkällor gäller i enlighet med 2 kap 1 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälningspliktiga verksamheter. Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa

  Innehållstyp: Publikationer