Bakgrundsstrålning

Den naturliga strålningen som vi dagligen får från rymden, vår egen kropp och marken (radon undantaget) ger under ett år en stråldos på 1-2 millisievert (mSv). Omräknad per timme ger den naturliga strålningen en stråldos på 0,0001-0,0002 millisievert (mSv).

Stråldosen varierar beroende på var man bor i landet eftersom det finns olika stora mängder naturligt förekommande radioaktiva ämnen i marken.

En stråldos på 0,0001 mSv kan jämföras med:

  • en vanlig tandröntgen (två bilder) som ger en ungefärlig stråldos på 0,005 mSv.
  • en flygresa till New York (enkel resa) som ger en ungefärlig stråldos på 0,05 mSv.
  • en mammografiundersökning (screening) som ger en ungefärlig stråldos på 0,2 mSv.