Strålsäkert – en podd från Strålsäkerhetsmyndigheten

I podcasten Strålsäkert tar Strålsäkerhetsmyndigheten upp olika aspekter av strålning. Avsnitten kommer att beröra allt från strålning i vården, radioaktivt avfall, magnetfält och kärnkraftsäkerhet till radon, UV, laser samt vad Strål­säkerhets­myndig­heten gör för att stärka strål­säkerheten internationellt.

Strålsäkert vänder sig i första hand till allmänheten men vissa avsnitt kommer att rikta sig mer mot speciella yrkesgruppen, till exempel miljö- och hälsoskyddsinspektörer i landets olika kommuner.

Poddavsnitt 5: Mina år som general­direktör på Strålsäkerhets­myndigheten

Efter nästan sju år lämnar generaldirektör Mats Persson Strålsäkerhetsmyndigheten för att gå i pension. I det här avsnittet av Strålsäkert reflekterar Mats om sin tid på myndigheten, vad som gjort störst intryck och vad han är särskilt nöjd med.

Poddavsnitt 4: Avvecklingsresan 2: Historiska anläggningar och sanering av mark – vad har vi lärt oss?

Flera kärntekniska anläggningar som byggdes för länge sedan har eller ska avvecklas, eller är under avveckling just nu. Vilka lärdomar har industri och myndighet dragit av tidigare arbeten och vad är skillnaden på att avveckla en äldre anläggning jämfört med en mer modern? Det är frågor vi ställer oss i det här avsnittet av Avvecklingsresan, en samtalsserie om hur avvecklingen av kärntekniska anläggningar går till.

Poddavsnitt 3: Kärnsäkerhet i Östeuropa – gynnar också Sverige

Arbetsuppgifterna på Strålsäkerhetsmyndigheten är i högsta grad varierande. En del jobbar med strålskydd inom vården, radon, elektromagnetiska fält eller UV-strålning, andra med kärnkraftssäkerhet eller radioaktivt avfall. Lars van Dassen som är chef för det internationella sekretariatet arbetar för att stärka strålsäkerheten i före detta sovjetstater.

Poddavsnitt 2: Avvecklingsresan 1: Avveckla reaktorer och demontera kärnkraftverk – hur går det till?

Andra avsnittet av vår podd Strålsäkert handlar om avveckling av kärnkraft. Hur går det till och vilka utmaningar för det med sig? Vårt andra poddavsnitt utgör också första delen av Avvecklingsresan, en samtalsserie där Strålsäkerhetsmyndigheten, experter, industriföreträdare och andra diskuterar hur avvecklingen av reaktorerna ska gå till och vilka krav myndigheten ställer på tillståndshavarna för att det ska ske ett strålsäkert sätt.

Poddavsnitt 1: Den radioaktiva gasen – vad kan man göra åt den?

Man varken ser eller känner lukten av den, den radioaktiva gasen radon som på sikt kan ge lungcancer om man andas in höga halter av den under lång tid. Men var kommer radonet ifrån, vad kan man göra för att minska radonhalten i ett hus och varför är det viktigt? Det är några av frågorna vi ska ge svar på i det här första avsnittet av Strålsäkert.