Strålsäkert – en podd från Strålsäkerhetsmyndigheten

I podcasten Strålsäkert tar Strålsäkerhetsmyndigheten upp olika aspekter av strålning. Avsnitten kommer att beröra allt från strålning i vården, radioaktivt avfall, magnetfält och kärnkraftsäkerhet till radon, UV, laser samt vad Strål­säkerhets­myndig­heten gör för att stärka strål­säkerheten internationellt.

Strålsäkert vänder sig i första hand till allmänheten men vissa avsnitt kommer att rikta sig mer mot speciella yrkesgruppen, till exempel miljö- och hälsoskyddsinspektörer i landets olika kommuner.

Poddavsnitt 13: När kunden skadas – riskerna med kosmetisk laserbehandling

Att ta bort tatueringar, hår eller pigmentfläckar med kosmetisk laser kan orsaka brännskador om det inte utförs på ett korrekt sätt. Nu på våren är det extra viktigt att vara försiktig eftersom behandlingar med laser och IPL gör huden tillfälligt mer känslig för solen. Hur ser riskerna ut och vad kan man göra för att skydda sig frågar vi i oss i det här avsnittet av Strålsäkert. Medverkande är Augusto Zúñiga Stenberg som är utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten. Han berättar bland annat om de risker som finns kopplade till dessa behandlingar och tar upp verkliga fall som når myndigheten.

Poddavsnitt 12: Röntgen - nyttan måste överväga risken

Röntgenundersökningar är ett alldeles utmärkt sätt undersöka kroppens inre. Men röntgenundersökningar innebär också att patienter utsätts för en risk eftersom den strålning som används kan ge negativa hälsoeffekter. Det finns därför en ambition inom Europa att minska antalet onödiga röntgenundersökningar och endast använda dem när det är berättigat, nyttan med att använda röntgen måste helt enkelt överväga risken.

Poddavsnitt 11: Radon på arbetsplatser – dags att mäta!

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att mäta radon på en arbetsplats. Sedan den nya strålskyddslagen trädde i kraft finns det nu också en anmälningsplikt kopplat till radon på arbetsplatser. Om en arbetsplats har en radonhalt över 200 bq/m3 och inte lyckats få ner radonhalten ska det anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Men hur mäter man radon på arbetsplatser och hur kan man skydda arbetstagare på arbetsplatser där det inte går att få ner radonhalten? I detta avsnitt av Strålsäkert får du svar på de vanligaste frågorna om radon kopplat till arbetsplatser.

Poddavsnitt 10: Så mår svensk kärnkraft i ett strålsäkerhetsperspektiv

Varje år sammanfattar Strålsäkerhetsmyndigheten statusen för de tre kärnkraftverken genom en så kallad samlad strålsäkerhetsvärdering, SSV. Syftet är att följa hur tillståndshavarna av kraftverken lever upp till de högt ställda säkerhetskraven och kunna jämföra utvecklingen över tid. I detta avsnitt sammanfattar vi 2018 års strålsäkerhetsvärderingar för kärnkraftverken Forsmark, Oskarshamn och Ringhals, och vi berättar hur ägarna lever upp till kravbilden och vad de kan göra för att ytterligare höja strålsäkerheten på kärnkraftverken.

Poddavsnitt 9: Hur påverkar den svenska identiteten säkerhetskulturen inom kärnkraftsbranschen? (Almedalen 2019)

Säkerhetskultur handlar om de attityder, värderingar och uppfattningar om säkerhet som finns i en organisation. I kärnteknisk verksamhet kan frågor om säkerhetskultur vara lika viktiga för en framgångsrik verksamhet som de tekniska förutsättningarna. OECD:s kärnenergibyrå, NEA, arrangerade 2018 en workshop med representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten, kärnkraftsindustrin och internationella organisationer. Workshopen resulterade i en rapport som beskriver hur svensk nationell identitet kan påverka säkerhetskulturen inom den svenska kärnkraftsbranschen. Vid seminariet presenteras resultat och slutsatser från rapporten för att därefter diskuteras i en panel med representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten och kärnkraftsindustrin. Avsnittet spelades in under Strålsäkerhetsmyndighetens seminarier i Almedalen den 2 juli 2019.

Poddavsnitt 8: #Avvecklingsresan del 4: Säkerhetskultur ända in i kaklet (Almedalen 2019)

Flera kärnkraftsreaktorer är under avveckling i Sverige. Hur upprätthåller man en god säkerhetskultur på anläggningarna under demontering? Och hur motiverar man personal till att sätta säkerheten i första rummet för en verksamhet som ska läggas ner? Processen ställer både myndighet och industri inför nya utmaningar. Det här avsnittet spelades in under Strålsäkerhetsmyndighetens seminarier i Almedalen den 2 juli 2019.

Poddavsnitt 7: Solens lömska strålar – om UV-strålning och hudcancer

Antalet fall av hudcancer ökar i Sverige och cirka 600 personer avlider varje år på grund av UV-strålning från solen. Varför är det så svårt att vända utvecklingen på det här området och vad händer med huden när den utsätts för UV-strålning? Om det handlar det här avsnittet om Strålsäkert, där vi också får följa med upp på taket på SMHI i Norrköping där man mäter UV-strålningen varje dag, året runt.

Poddavsnitt 6: #Avvecklingsresan del 3: Hur ska framtida generationer minnas kärnavfallet?

Avvecklingsresan är en samtalsserie om olika aspekter av avveckling av kärnkraft. I del 3 handlade samtalet om det som drift och avveckling av kärnkraft resulterar i, förvar av radioaktivt avfall och hur de ska dokumenteras så att framtidens människor inte tar skada. Vi ber om ursäkt för bristande ljudkvalitet på den här inspelningen.

Poddavsnitt 5: Mina år som general­direktör på Strålsäkerhets­myndigheten

Efter nästan sju år lämnar generaldirektör Mats Persson Strålsäkerhetsmyndigheten för att gå i pension. I det här avsnittet av Strålsäkert reflekterar Mats om sin tid på myndigheten, vad som gjort störst intryck och vad han är särskilt nöjd med.

Poddavsnitt 4: #Avvecklingsresan del 2: Historiska anläggningar och sanering av mark – vad har vi lärt oss?

Flera kärntekniska anläggningar som byggdes för länge sedan har eller ska avvecklas, eller är under avveckling just nu. Vilka lärdomar har industri och myndighet dragit av tidigare arbeten och vad är skillnaden på att avveckla en äldre anläggning jämfört med en mer modern? Det är frågor vi ställer oss i det här avsnittet av Avvecklingsresan, en samtalsserie om hur avvecklingen av kärntekniska anläggningar går till.

Poddavsnitt 3: Kärnsäkerhet i Östeuropa – gynnar också Sverige

Arbetsuppgifterna på Strålsäkerhetsmyndigheten är i högsta grad varierande. En del jobbar med strålskydd inom vården, radon, elektromagnetiska fält eller UV-strålning, andra med kärnkraftssäkerhet eller radioaktivt avfall. Lars van Dassen som är chef för det internationella sekretariatet arbetar för att stärka strålsäkerheten i före detta sovjetstater.

Poddavsnitt 2: #Avvecklingsresan del 1: Avveckla reaktorer och demontera kärnkraftverk – hur går det till?

Andra avsnittet av vår podd Strålsäkert handlar om avveckling av kärnkraft. Hur går det till och vilka utmaningar för det med sig? Vårt andra poddavsnitt utgör också första delen av Avvecklingsresan, en samtalsserie där Strålsäkerhetsmyndigheten, experter, industriföreträdare och andra diskuterar hur avvecklingen av reaktorerna ska gå till och vilka krav myndigheten ställer på tillståndshavarna för att det ska ske ett strålsäkert sätt.

Poddavsnitt 1: Den radioaktiva gasen – vad kan man göra åt den?

Man varken ser eller känner lukten av den, den radioaktiva gasen radon som på sikt kan ge lungcancer om man andas in höga halter av den under lång tid. Men var kommer radonet ifrån, vad kan man göra för att minska radonhalten i ett hus och varför är det viktigt? Det är några av frågorna vi ska ge svar på i det här första avsnittet av Strålsäkert.