Strålsäkert – en podd från Strålsäkerhetsmyndigheten

I podcasten Strålsäkert tar Strålsäkerhetsmyndigheten upp olika aspekter av strålning. Avsnitten kommer att beröra allt från strålning i vården, radioaktivt avfall, magnetfält och kärnkraftsäkerhet till radon, UV, laser samt vad Strål­säkerhets­myndig­heten gör för att stärka strål­säkerheten internationellt.

Strålsäkert vänder sig i första hand till allmänheten men vissa avsnitt kommer att rikta sig mer mot speciella yrkesgruppen, till exempel miljö- och hälsoskyddsinspektörer i landets olika kommuner.

Poddavsnitt 1: Den radioaktiva gasen – vad kan man göra åt den?

Man varken ser eller känner lukten av den, den radioaktiva gasen radon som på sikt kan ge lungcancer om man andas in höga halter av den under lång tid. Men var kommer radonet ifrån, vad kan man göra för att minska radonhalten i ett hus och varför är det viktigt? Det är några av frågorna vi ska ge svar på i det här första avsnittet av Strålsäkert.

Poddavsnitt 2: Avvecklingsresan 1: Avveckla reaktorer och demontera kärnkraftverk – hur går det till?

Andra avsnittet av vår podd Strålsäkert handlar om avveckling av kärnkraft. Hur går det till och vilka utmaningar för det med sig? Vårt andra poddavsnitt utgör också första delen av Avvecklingsresan, en samtalsserie där Strålsäkerhetsmyndigheten, experter, industriföreträdare och andra diskuterar hur avvecklingen av reaktorerna ska gå till och vilka krav myndigheten ställer på tillståndshavarna för att det ska ske ett strålsäkert sätt.