Publikationer

Din avgränsning ger 529 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2008:49 En studie av olycksutredningsmetoders utveckling: En sammanställning över “State-of-the-Art”

  Projektets syfte var att kartlägga de huvudsakliga olycksutredningsmetoder som utvecklats sedan början av 1990-talet. Motivationen är den ökande frekvensen av olyckor som sätter sig upp mot förklaringar i enkla termer, så som orsak-verkanskedjor eller mänskliga

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:34 Utformning av larmsystem i svenska kärnkraftverk

  Det pågår flera stora moderniseringsprojekt inom den svenska kärnkraftindustrin. En del i dessa projekt består av att man helt eller delvis byter ut analoga informations- och manöversystem i kontrollrummen till digitala vilket förändrar larmsystemen. Digitala larmsystem

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:29 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2007

  Säkerheten vid de svenska reaktorerna upprätthålls på en godtagbar nivå. Det har vid tillsynen inte uppdagats några kända brister i barriärerna som medför utsläpp av radioaktiva ämnen vilka överstiger gällande gränser. SKI bedömer

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:54 Vägledning för insatsplanering i kärntekniska anläggningar

  Vägledningsdokumentet ger en processbeskrivning för att utforma systemet för insatsplanering, däremot inte att skapa färdiga instruktioner och layouter. Ett stöd för att planera insatsen är information om olika typbränder. Typbrand är en enkel beskrivning

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:05 ULiAS 4 – Experimental validation of asoftware that models ultrasonic wavepropagation through an anisotropic weld

  New and stronger demands on reliability of used NDE/ NDT procedures and methods have evolved in Europe during the last decade. In order to elaborate these procedures, efforts have to be taken towards the development of mathematical models of applied NDT methods. Modelling of ultrasonic

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:19 Solvanor i Sverige 2007

  Exponering för ultraviolett (UV) strålning är starkt sammankopplat med risk för hudcancer. Exponeringen är i sin tur starkt beroende av individens beteende i situationer som erbjuder stark UV-strålning. Exponeringen beräknas genom en årlig enkätundersökning

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:18 SSI:s granskning av SKB:s Fud-program 2007

  Rapporten återger Statens strålskyddsinstituts (SSI) granskning av SKB:s och kärnkraftbolagens program för forskning, utveckling och demonstration - Fud-program 2007. Rapporten utgör SSI:s remissvar till SKI i ärendet. I granskningen kommenterar SSI bl.a. SKB:s återkoppling

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:33 Risk-informed assessment of defence in depth, LOCA example

  The methods that are used today in PSA are applicable for evaluating defence-in-depth levels 1 and 2. Failure data can be determined through: human reliability analysis, riskinformed in-service-inspection methodology, system reliability analysis and directly from plant specific failure data for

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:31 Driftklarhetsbeslut i kärnkraftanläggningar – del 2

  Med anledning av avregleringen av elmarknaden i slutet av 1990-talet och den ökade fokuseringen på ekonomi och effektiviseringar av verksamheterna vid de kärntekniska anläggningarna i Sverige lät SKI genomföra en studie av hur tillståndshavarna Ringhals AB, OKG

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:32 Erfarenheter från International CCF Data Exchangeprojektet (ICDE), Rev 0

  Rapporten ger grundläggande information om common cause failure (CCF) konceptet och insikter från drifterfarenheter om inträffade CCF-händelser i säkerhetsrelaterade komponenter i såväl utländska som inhemska kärnkraftanläggningar. De drifterfarenheter

  Innehållstyp: Publikationer