Vi är beredda på kris

Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation är beredd om en olycka inträffar i en kärnteknisk anläggning, vid transporter av radioaktivt material eller vid andra olyckor med strålning.

Vi ger råd till länsstyrelsen om vad de ska göra för att skydda befolkningen.

Vi tänker också ut vad olyckan kan leda till.

Om en kärnkraftsolycka sker i ett annat land följer vi vad som händer för att kunna ge råd till andra myndigheter som exempelvis utrikesdepartementet.

Vi ger också folket och medierna information om vad som händer och vad alla ska göra för att skydda sig.

Läs mer om vår krisberedskap