Vi är beredda på kris

Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation
är beredd om en olycka inträffar
i en kärnteknisk anläggning,
vid transporter av radioaktivt material
eller vid andra olyckor med strålning.

Vi ger råd till länsstyrelsen
om vad de ska göra
för att skydda befolkningen.

Vi tänker också ut vad olyckan kan leda till.

Om en kärnkraftsolycka sker i ett annat land
följer vi vad som händer
för att kunna ge råd till andra myndigheter
som exempelvis utrikesdepartementet.

Vi ger också folket och medierna
information om vad som händer
och vad alla ska göra
för att skydda sig.