Publikationer

Din avgränsning ger 17 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2019:18 Granskningsrapport – Utbyggnad och fortsatt drift av SFR

  Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har ansökt om att få utöka verksamheten vidbefintlig anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt radioaktivt avfall i Forsmark (SFR). Syftet med SKB:s ansökan är att etablera ytterligare slutförvaringskapacitet

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:13 Organisatoriska risker avseende strålsäkerhet i ekonomiskt pressade lägen

  SSM perspektiv Bakgrund Kärnkraftsbranschen befinner sig i en ekonomiskt pressad situation. Höjda säkerhetskrav, åldrade anläggningar som kräver mer underhåll och låga elpriser leder till att resursanvändningen måste maximeras. Stora projekt pågår

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:11 Behov av personsanering för allmänheten i samband med en svensk kärnkraftsolycka

  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) föreslår i denna rapport vilken beredskapsplanering för personsanering som bör finnas kring svenska kärnkraftverk. Förslagen utgår från doskriterier när olika insatser för personsanering är motiverade

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:10 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2018

  SSM:s perspektiv Bakgrund Statens strålskyddsinstitut, SSI, utsåg ett vetenskapligt råd för frågor om ultraviolett strålning 2002. I rådet ingår vetenskapliga experter inom områdena onkologi, dermatologi, cancerbiologi, psykologi och meteorologi. Efter

  Innehållstyp: Publikationer
 • Tillsynsvägledning radon – bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde

  Denna tillsynsvägledning riktar sig till kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt verksamhetsutövare som bedriver verksamheter som omfattas av kommunernas tillsyn.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2018

  Generaldirektörens inledning I januari 2018 lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) sitt slutliga yttrande till regeringen över Svensk kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan enligt kärntekniklagen om att få uppföra ett geologiskt slutförvar

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:05 Sammanställning av genomförda inspektioner gällande optimering inom datortomografiverksamhet under 2018

  Sammanfattning Hösten 2018 inspekterade Strålsäkerhetsmyndigheten röntgenverksamheten vid 33 röntgenkliniker. Inspektionerna genomfördes med inriktning mot granskning av hur systematiskt optimeringsarbete bedrivs avseende patientstrålskydd vid datortomograf­undersökningar.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:27 ESHM13 – En ny PSHA-modell för Europa betraktad ur ett svenskt perspektiv

  Sammanfattning Den seismiska verieringen av de svenska kärntekniska anläggningarna görs idag med användning av markresponsspektra enligt SKI TR 92:3. Inom ramen för ett stort gemensamt europeiskt forskningsprojekt (SHARE/ESHM13) utvecklades den första enhetliga seismiska

  Innehållstyp: Publikationer
 • Tillståndspliktig verksamhet – Industriell radiografering

  Denna handbok är skriven för dig som bedriver tillståndspliktig verksamhet med industriell radiografering. Den är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för dig att uppnå ett bra strålskydd i din verksamhet.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Affisch: 18-årsgräns

  Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Detta framgår av 7 kap. 6 och 7 §§ strålskyddslagen (2018:396). Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram ett exempel på affisch

  Innehållstyp: Publikationer