Nyheter

Visar 201 nyheter

Sortera på:

Relevans Datum
 • Efterlysning: högre forskare inom radioekologi

  För att ge en forskare inom radioekologi möjlighet att bygga upp och utveckla en verksamhet med forskning och undervisning inom radioekologi har Strålsäkerhetsmyndigheten utlyst medel för att under minst tre år finansiera en tjänst och planerade forskningsprojekt.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Westinghouse Electric Sweden AB:s ansökan om tillstånd för fortsatt verksamhet kungörs

  Westinghouse Electric Sweden AB:s ansökan om tillstånd för fortsatt verksamhet är komplett för att granskas i sak. Strålsäkerhetsmyndigheten kungör nu ansökan och den miljökonsekvensbeskrivning som lämnats in till den. Eventuella synpunkter

  Innehållstyp: Nyheter
 • Ett av arven efter Tjernobyl – säkerhetskultur – diskuteras i Almedalen

  Tjernobylolyckan bidrog till att säkerhetskultur som begrepp började användas inom kärnkraften. I Almedalen arrangerar Strålsäkerhetsmyndigheten två seminarier på temat säkerhetskultur; ett om hur svensk nationell identitet påverkar säkerhetskulturen

  Innehållstyp: Nyheter
 • Forsmark har förutsättningar att fortsätta driva F1 och F2 strålsäkert till 2028

  Forsmark Kraftgrupp AB (FKA) uppfyller i huvudsak kärntekniklagens krav på återkommande helhetsbedömning. Förutsatt att FKA åtgärdar de brister Strålsäkerhetsmyndigheten identifierat bedömer myndigheten att FKA har förutsättning att driva

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsvärdering 2019: Tillfredställande strålsäkerhet på OKG

  Strålsäkerheten vid OKG AB:s tre reaktorer är tillfredställande. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i årets samlade strålsäkerhetsvärdering och höjer därmed förgående års betyg.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår ändringar i strålskyddslagen

  För att genomförandet av EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) ska vara fullständigt krävs ändringar i strålskyddslagen. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i sin slutrapport till regeringen, där myndigheten föreslår att strålskyddslagen

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsvärdering 2019: Barsebäck uppfyller strålsäkerhetskrav

  Verksamheten vid Barsebäck Kraft AB (BKAB) utvecklas positivt och uppfyller gällande krav på strålsäkerhet i tillräcklig omfattning. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2019 års samlade strålsäkerhetsvärdering.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Bristande kunskaper om hudcancer leder till sämre prognos hos äldre

  Äldre löper större risk än yngre att drabbas av olika former av hudcancer. Dessutom är överlevnaden sämre hos de äldre patienterna. Sen diagnos, svagare immunsystem men även kunskapsluckor om karakteristika och tidiga alarmsymptom hos just äldre

  Innehållstyp: Nyheter
 • UV-rådets senaste rapport presenterad

  Den som vill bättra på sina vitamin D-nivåer gör det säkrare genom att äta vitamin D-rika livsmedel än genom UV-exponering. Dessutom är det högre risk att äldre personer drabbas av malignt hudmelanom och de har sämre överlevnad i sjukdomen.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Avvecklingsresan del 3 – Hur ska framtida generationer minnas kärnavfallet?

  Måndagen den 27 maj är det dags för den tredje delen i Avvecklingsresan, en samtalsserie om olika aspekter av avveckling av kärnkraft. Den här gången kommer samtalet att handla om det som drift och avveckling av kärnkraft resulterar i, förvar av radioaktivt

  Innehållstyp: Nyheter