Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagar 2023

Strålsäkerhetsmyndighetens Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagar 2023 hölls 26–27 oktober 2023 i Stockholm. Du kan se delar av programmet på den här sidan, eller via vår Youtube-kanal.

Tack till alla som deltog under Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagarna 2023!

Förmiddagarnas program går att ta del av via vår Youtube-kanal, och direkt här på sidan.

Strålsäkerhetsmyndigheten på Youtube

Dag 1 – Torsdag 26 oktober

Program i plenum

08:30-09:00 Registrering och kaffe/te

09:00-09:15 Om Strålsäkerhetsmyndighetens roll och nya uppdrag, GD Michael Knochenhauer, Strålsäkerhetsmyndigheten

09:15-09:35 Regeringens ambitioner och tankar kring kärnkraft i Sverige och Strålsäkerhetsmyndighetens roll och inriktning, Daniel Westlén, statssekreterare Klimat- och näringslivsdepartementet

09:35-10:00 Den ökande elektrifieringen och förväntningarna på elsystemet, Carl Berglöf, Energiföretagen

10:00-10:30 Hur har andra länder hanterat nyetablering av kärnkraft? Representanter från de finska och franska strålsäkerhetsmyndigheterna berättar om utvecklingsprojektet kring små modulära kärnkraftsreaktorer. Eetu Ahonen, STUK, Stéphanie Peiro, ASN

10:30-11:15 Fika och visning av vetenskapliga posters

11:15-11:45 Nyetablering av kärnkraft i Sverige ur ett strålsäkerhetsperspektiv och nya utmaningar för Strålsäkerhetsmyndigheten, Lisa Ranlöf, Karin Liljequist och Catarina Danestig Sjögren, enhetschefer på Strålsäkerhetsmyndigheten

11:45-12:15 Paneldiskussion om de utmaningar, krav- och behov som måste hanteras för nyetablering ur ett strålsäkerhetsperspektiv, Desirée Comstedt, Vattenfall, Sara Nilsson, Fortum, John Ahlberg, Kärnfull Next samt GD Michael Knochenhauer, Strålsäkerhetsmyndigheten

12:15-12:30 Forskningsdagar 2023 – Per Seltborg, Strålsäkerhetsmyndigheten

12:30-13:30 Lunch

Forskningspresentationer

 

Rum 1: Reaktorsäkerhet

Rum 2: Strålskydd

13:30-13:50 Quantification of floodrisk at Ringhals in the current and possible future climates, Magnus Hieronymus, SMHI Biological dosimetry methods in large scale radiological emergencies, Andrzej Wojcik, Stockholms universitet
13:50-14:10 Ledarskap och säkerhetskultur under förändring – en kunskapsöversikt genomförd vid Svenska kärnkraftverk, Eva-Lotta Nylén, MTO Säkerhet Improved dosimetry of novel alpha-emitting radiopharmaceuticals for treatment of cancer metastases, Stig Palm och Erik Leidermark, Göteborgs universitet
14:10-14:30 Modellering av reparation i probabilistiska säkerhetsanalyser, Erik Sparre, Riskpilot Environmental Radioactivity and Radiation Safety Research at Lund University: On overview over SSM funded projects, Christopher Rääf, Lunds universitet
14:30-14:50 Aktuell forskning inom Energiforsk kärntekniska program, Urban Andersson, Energiforsk Radiobiological effects in the thyroid after exposure to I-131, Anja Schroff, Göteborgs universitet

14:50-15.40 Fika och visning av vetenskapliga posters

 

Rum 1: Konstruktioner och material i kärntekniska anläggningar

Rum 2: Nukleär icke spridning och kärnämneskontroll

15:40-16:00 Program for Investigation Of NDE by International Collaboration (PIONIC), Jorge Benítez, Swedish Qualification Center (SQC) Characterization of radioactive waste for non-proliferation applications, Vivian
Peters, Kungliga tekniska högskolan
16:00-16:20 Brittle Fracture in Welds, Daniela Klein, Kungliga tekniska högskolan Development of a BWR fuel library for nuclear safeguards analysis, Erik Branger, Uppsala universitet
16:20-16:40 Detektion av rostangrepp på ingjuten tätplåt med avancerade ultraljudsmetoder, Markus Nilsson, Lunds tekniska högskola A methodology for detection of diverted spent nuclear fuel using machine learning, Paolo Vinai, Chalmers tekniska högskola
16:40-17:00 Local models to predict fracture, Tobias Bolinder, Kiwa Technical Consulting AB Dating of uranium particles by largegeometry SIMS – a new tool for nuclear safeguards, Martin Whitehouse, Naturhistoriska Riksmuseet
17:00–17:20 Sensitization of nickel-base alloys and the role of hydrogen during oxidation by water – An experiment-guided first principles study, Ageo Meier de Andrade, Chalmers tekniska högskola  

17:00-19:00 Mingel och tilltugg

Dag 2 – Fredag 27 oktober

Program i plenum

08:30-08:40 Forskningsdagar 2023 – Per Seltborg, Strålsäkerhetsmyndigheten

08:40-09:00 Hur säkrar vi framtidens kompetensbehov för arbetet med strålsäkerhet inom de
branscher som berörs? Och vilka är de största utmaningarna för kompetensförsörjningen
nationellt? Christian Linde och Per Seltborg, Strålsäkerhetsmyndigheten

09:00-09:20 Möjligheter och utmaningar för forskning och forskningsfinansiering inom strålsäkerhet, Anna Johansson Norlén och Martin Löfgren, Energimyndigheten

09:20-09:40 SKC – trettioårigt forskningssamarbete med framtiden för sig, Karl Bergman, Svenskt kärntekniskt centrum

09:40-10:20 Fika och visning av vetenskapliga posters

10:20-10:40 The Finnish research programme – SAFER 2028, Suvi Karvonen, VTT

10:40-11:20 Panelsamtal om forskningsfinansiering och kompetensförsörjning, Martin Löfgren, Energimyndigheten, Karl Bergman, SKC, Eva Forssell-Aronsson, Göteborgs universitet, Ane Håkansson, Uppsala universitet, Per Seltborg, Strålsäkerhetsmyndigheten

11:20-11:30 Slutord – Per Seltborg, Strålsäkerhetsmyndigheten

11:30-12:30 Lunch

Forskningspresentationer 

 

Rum 1: Strålskydd

Rum 2: Svåra haverier
och haverikemi

12:30-12:50 Mixed beams and retrospective biological dosimetry, Tomas Palmkvist, Karolinska institutet och Stockholms universitet Tellurinteraktioner i gasfasen i haverivetenskapliga sammanhang, Fredrik Börjesson Sandén, Chalmers tekniska högskola
12:50-13:10 Investigation of the limits of detection for ESS-specific radionuclides in soil and aerosols, Guillaume Pedehontaaa-Hiaa, Lunds universitet Experimental and numerical study of corium melt dry and wet spreading at KTH-NPS in ROSAU OECD/NEA project, Lu Zhao, Kungliga tekniska högskolan
13:10-13:30 A Radioecological survey of the Kvarntorp area in Sweden, Mats Isaksson, Göteborgs universitet Ex-vessel corium melt progression in Unit 1 of FDNPP, Disen Liang, Kungliga tekniska högskolan
13:30-13:50 On the use of sediment to reconstruct the nuclear discharge history of the Studsvik facility, Mats Eriksson, Linköpings universitet Studies on Multi-Nozzle Spray Cooling of Downward-Facing Surface, Di Fang, Kungliga tekniska högskolan

13:50-14:40 Fika och visning av vetenskapliga posters

 

Rum 1: Avfall från kärntekniska anläggningar

Rum 2: Reaktorsäkerhet

14:40-15:00 Effects of γ-irradiation on the redox state of the structural iron in Bentonite clay, Mikael Holmboe, Umeå universitet Research in reactor physics at Chalmers, Paolo Vinai, Chalmers tekniska högskola
15:00-15:20 Sorption of Cs, Ba, Co and Eu onto biotite: experiments and modelling, Pawan Kumar, Chalmers tekniska högskola Teaching reactor physics and safety – New times, new challenges, new opportunities, Christophe Demazière, Chalmers tekniska högskola
15:20-15:40 Groundwater flows in Baltic Sea's
varved glacial clays, Martin Jakobsson, Stockholms universitet
A Machine Learning framework for reproducible nuclear data uncertainty quantification, Erik Andersson Sundén, Uppsala universitet
15:40-16:00 Insights from study of flow channelling in low permeability fractured rock on predictions for safety assessment, Qinghua Lei, Uppsala universitet  

Här kan du ladda ner det fullständiga programmet för de två dagarna:

Program Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagarna 2023