Upphävda föreskrifter

Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag med förordning och nya föreskrifter i kraft. Samtidigt upphävdes flera gamla föreskrifter. De föreskrifter som upphävdes finns tillgängliga som nedladdningsbara PDF:er på den här sidan.

SSMFS 2008:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om diagnostiska referensnivåer inom nukleärmedicin
SSMFS 2008:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om tillstånd att inneha och använda viss röntgenutrustning för odontologisk diagnostik
SSMFS 2008:9 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet
SSMFS 2008:10 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen
SSMFS 2008:11 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om strålskärmning av lokaler för diagnostik eller terapi med joniserande strålning
SSMFS 2008:20 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om diagnostiska standarddoser och referensnivåer inom medicinsk röntgendiagnostik
SSMFS 2008:25 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om radiografering
SSMFS 2008:27 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om laboratorieverksamhet med radioaktiva ämnen i form av öppna strålkällor
SSMFS 2008:28 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om laboratorieverksamhet med radioaktiva ämnen i form av öppna strålkällor
SSMFS 2008:30 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om röntgenverksamhet inom veterinärmedicinen
SSMFS 2008:31 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om röntgendiagnostik
SSMFS 2008:33 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om medicinsk strålbehandling
SSMFS 2008:34 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om nukleärmedicin
SSMFS 2008:35 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning
SSMFS 2008:40 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om användning av industriutrustningar som innehåller slutna strålkällor eller röntgenrör
SSMFS 2008:43 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om tekniska anordningar i vilka som bieffekt alstras joniserande strålning, s.k. parasitär röntgenstrålning
SSMFS 2008:45 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om tillstånd för skolor att inneha och använda vissa röntgenutrustningar och slutna strålkällor för undervisningsändamål, samt import
SSMFS 2008:49 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om utrustning för radiografering
SSMFS 2008:51 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning
SSMFS 2008:52 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet med joniserande strålning
SSMFS 2010:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor
SSMFS 2011:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med joniserande strålning
SSMFS 2011:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material
SSMFS 2012:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om torkning med mikrovågor