Publikationer

Visar 1266 publikationer

Sortera på:

Relevans Datum
 • Checklista för inspektion av kosmetiskt solarium

  /Publikationer/Broschyr/2013/Checklista-for-solarieinspektion/ SSM /publikationer/informationsmaterial/checklista-for-solarieinspektion Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret

  Den 16 mars 2011 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun till Strålsäkerhetsmyndigheten. Förutom slutförvarsansökan...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Magnetfält och hälsorisker

  Magnetfält finns alltid omkring oss och många undrar om magnetfält är skadliga för hälsan. I den här broschyren ger fem myndigheter en beskrivning av magnetfält och hälsorisker samt av vad myndigheterna gör. Broschyren är framtagen i samarbete...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Ansökan om stöd för omhändertagande av upphittat radioaktivt material

  Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter. /Publikationer/Myndighetshandling/Blankett/Ansokan-om-stod-for-omhandertagande-av-upphittat-radioaktivt-material/ SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Nyregistrering av utrustning

  Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter. /Publikationer/Myndighetshandling/Blankett/Nyregistrering-nyanskaffning-av-industriell-utrustning/ SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Hälsodeklaration för arbete med joniserande strålning

  Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning ställer krav på ett giltigt tjänstbarhetsintyg. Läkarundersökningen görs...

  Innehållstyp: Publikationer