Publikationer

Visar 1275 sökträffar på publikationer

Sortera på:

Relevans Datum
 • Ansökan om stöd för omhändertagande av upphittat radioaktivt material

  Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter. /Publikationer/Myndighetshandling/Blankett/Ansokan-om-stod-for-omhandertagande-av-upphittat-radioaktivt-material/ SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Nyregistrering av utrustning

  Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter. /Publikationer/Myndighetshandling/Blankett/Nyregistrering-nyanskaffning-av-industriell-utrustning/ SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Hälsodeklaration för arbete med joniserande strålning

  Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning ställer krav på ett giltigt tjänstbarhetsintyg. Läkarundersökningen görs...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Radon i vatten

  /Publikationer/Broschyr/2016/Radon-i-vatten/ SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Hur farligt är radon?

  /Publikationer/Broschyr/2016/Hur-farligt-ar-radon/ SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer