Om myndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Vi verkar inom ramen för de lagar och förordningar som reglerar vårt arbete med att skapa ett strålsäkert samhälle.

Strålsäkerhetsmyndigheten är en förvaltningsmyndighet och arbetar på uppdrag och regeringen och hör till Miljödepartementet.

  • Vi har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning.
  • Vi arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.
  • Myndigheten finansieras till största del av anslag men också med bidrag och avgifter.
  • Vi har en budget på omkring 520 miljoner kronor per år.
  • Hos oss arbetar drygt 300 personer med kompetens inom områden som teknik, naturvetenskap, beteendevetenskap, juridik, ekonomi och kommunikation.
  • Myndighetens generaldirektör är Nina Cromnier.
  • Vi har kontor i Solna och i Katrineholm. Vi bedriver även verksamhet i Göteborg.

Vi får våra uppdrag från regeringen via myndighetsinstruktionen och årliga regleringsbrev. Precis som andra myndigheter beslutar vi självständigt i enskilda ärenden.