UV-index

Om du vill veta hur stark solen är ska du ta reda på UV-index. Ett högt UV-index betyder att du bör skydda dig mot solen.

UV-index är ett värde som visar styrkan av den skadliga delen av solens UV-strålning när den är som starkast. Det är den vanligen mitt på dagen. Ett högt UV-index betyder att UV-strålningen är stark och du bör tänka på att använda lämpliga solskydd.

UV-index varierar framför allt med årstiden och tiden på dygnet. Andra faktorer som påverkar är väder och ozonskiktets tjocklek.