Hur kan jag mäta radon i min bostad?

Mätning ska ske enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för bostäder.
 
Det vanligaste är att använda en så kallad spårfilmsdosa. Miljökontoret i din kommun kan upplysa dig om hur du beställer en radonmätning.

Om du bor i hyreshus eller bostadsrätt kan du vända dig till hyresvärden eller bostadsrättsföreningen.

Läs mer om radonmätning: Att mäta radon

Aktuellt

330 000 bostäder med förhöjda radonhalter

En studie som myndigheten finansierat indikerar att uppemot 330 000 bostäder i Sverige 2021 har en radonhalt som överstiger referensnivån 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Referensnivån kan ses som en gräns för när man bör göra något aktivt för att få ner radonhalten.

Läs rapporten

Den radioaktiva gasen – vad kan man göra åt den?

Man varken ser eller känner lukten av den, den radioaktiva gasen radon som på sikt kan ge lungcancer om man andas in höga halter av den under lång tid. Men var kommer radonet ifrån, vad kan man göra för att minska radonhalten i ett hus och varför är det viktigt? Det är några av frågorna vi ger svar på i Strålsäkerhetsmyndighetens första avsnitt av podden Strålsäkert.

Till poddavsnittet