Måste radonmätaren (spårfilmsdosor/ elektroniska mätinstrument) vara kalibrerade?

En kalibrering säkerställer att mätresultatet är tillförlitligt. Om mätresultatet ska användas för ett myndighetsbeslut ska radonmätare vara kalibrerade.

Läs mer om kalibrering av radoninstrument i dessa metodbeskrivningar:

Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser

Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder

Aktuellt

330 000 bostäder med förhöjda radonhalter

En studie som myndigheten finansierat indikerar att uppemot 330 000 bostäder i Sverige 2021 har en radonhalt som överstiger referensnivån 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Referensnivån kan ses som en gräns för när man bör göra något aktivt för att få ner radonhalten.

Läs rapporten

Den radioaktiva gasen – vad kan man göra åt den?

Man varken ser eller känner lukten av den, den radioaktiva gasen radon som på sikt kan ge lungcancer om man andas in höga halter av den under lång tid. Men var kommer radonet ifrån, vad kan man göra för att minska radonhalten i ett hus och varför är det viktigt? Det är några av frågorna vi ger svar på i Strålsäkerhetsmyndighetens första avsnitt av podden Strålsäkert.

Till poddavsnittet