Hur ska jag göra för att åtgärda radon, vad ska jag välja för radonkonsult?

Strålsäkerhetsmyndigheten har ingen möjlighet att föreslå vem du ska anlita, men rekommenderar en certifierad radontekniker om det är möjligt. Du kan fråga hos kommunen om de kan ge några förslag på företag, eller så kan du leta bland medlemsföretagen hos Svensk Radonförening.

Läs mer om åtgärder mot radon: Åtgärder mot radon

För mer detaljerade frågor gällande åtgärder, kontakta Boverket som är tillsynsvägledande myndighet gällande åtgärder mot radon.

Mer information finns på Boverkets webbplats: Boverket - undersök varifrån radonet kommer

 

Aktuellt

330 000 bostäder med förhöjda radonhalter

En studie som myndigheten finansierat indikerar att uppemot 330 000 bostäder i Sverige 2021 har en radonhalt som överstiger referensnivån 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Referensnivån kan ses som en gräns för när man bör göra något aktivt för att få ner radonhalten.

Läs rapporten

Den radioaktiva gasen – vad kan man göra åt den?

Man varken ser eller känner lukten av den, den radioaktiva gasen radon som på sikt kan ge lungcancer om man andas in höga halter av den under lång tid. Men var kommer radonet ifrån, vad kan man göra för att minska radonhalten i ett hus och varför är det viktigt? Det är några av frågorna vi ger svar på i Strålsäkerhetsmyndighetens första avsnitt av podden Strålsäkert.

Till poddavsnittet